POLICA PRIVATNOSTI

Dana 25. svibnja 2018. godine u svim državama-članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, započela je primjena Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije (dalje: Uredba). Uskladili smo svoje postupanje sa zahtjevima Uredbe glede obrade i zaštite osobnih podataka, a kako je uređeno ovom Politikom privatnosti (dalje: Politika). Molimo, pažljivo pročitajte ovu Politiku.

Trgovačko društvo Naturalis d.o.o. obrađuje one osobne podatke koje ste nam sami dali, do kojih smo došli vlastitim analizama ili koje smo o Vama prikupili iz drugih izvora, a koji su nam neophodni za postizanje određenih poslovnih svrha na zakonit i siguran način sukladno odredbama Uredbe, drugih važećih pravnih propisa i ove Politike.

Ova se Politika primjenjuje na obradu osobnih podataka koju vršimo u okviru našeg poslovanja, uključujući posebice u vezi s Vašim korištenjem našeg web mjesta http://www.naturalis.com.hr

Kontakt podaci voditelja obrade:

NATURALIS  d.o.o., Zadarska 8, Pula, OIB 08996038952

telefon: +385 (0)98 625 363

mail adresa: naturalis@naturalis.com.hr

 

Na koga se odnosi Uredba?

U Naturalis  Uredba se prvenstveno odnosi na privatne korisnike (kupce i potencijalne kupce) koji upotrebljavaju ili su nekada upotrebljavali proizvode Naturalisa. No uredba se odnosi i na poslovne korisnike, dobavljače i vanjske suradnike, primjerice obrtnike kod kojih također koristimo osobne podatke obrtnika.

Koje vrste osobnih podataka Naturalis  prikuplja?
Uvijek prikupljamo samo one podatke koji su nam nužni za poslovanje, odnosno koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe.
Naturalis  nikada ne prikuplja podatke o političkim ili vjerskim nazorima, rasnoj ili etničkoj pripadnosti i slične osjetljive podatke.
Osobni podaci koje najčešće prikupljamo jesu podatci za slanje naručenih proizvoda Naturalisa. Osobne podatke dali ste nam pri sklapanju narudžbe proizvoda (to su matični podatci, npr. ime i prezime, poštanska  adresa, podatci za kontakt).
Osobni podaci također uključuju i informacije o vrsti proizvoda koje korisnik upotrebljava te u koju svrhu ih koristi ili ih je koristio u Naturalisu kao i podatke o cijeni plaćenih proizvoda Naturalisa.

Svaki put kad posjetite naše web stranice, prikupljamo određene podatke o vašem uređaju.

Prikupljaju se i u našim sustavima bilježe ovi podaci:

 • informacije o vrsti i verziji vašeg preglednika
 • operacijski sustav vašeg uređaja
 • vaš davatelj internetskih usluga
 • IP adresa vašeg uređaja
 • datum i vrijeme pristupanja našem web-mjestu
 • web-mjesta s kojih posjetite naše web-mjesto
 • web-mjesta koja posjetite s našeg web-mjesta

Podatke čuvamo 7 dana kako bismo osigurali funkcionalnost našeg web-mjesta i sigurnost naših informacijskih sustava (u slučaju zloupotrebe) te olakšali otklanjanje poteškoća s našim web-mjestom.

Zapisničke se datoteke nakon 7 dana anonimiziraju, nakon čega podatke više nije moguće upotrijebiti da bi vas se identificiralo.

Na svojim web stranicama nudimo obrazac za kontakt putem kojega nam možete slati svoje upite i zahtjeve.

Prikupljaju se i pohranjuju ovi podaci:

 • adresa e-pošte
 • prezime i ime
 • titula
 • jezik/država
 • opcionalno: podaci za kontakt (adresa, broj telefona)
 • datum i vrijeme registracije
 • sadržaj vaše poruke

Vaše podatke obrađujemo na temelju vaše suglasnosti kako bismo stupili u kontakt s vama i obrađivali vaše upite i zahtjeve

Vaše osobne podatke brišemo nakon što oni više ne budu potrebni za svrhu za koju su se prikupljali. Načelno, to se događa kada obrada vašeg zahtjeva bude dovršena. Važeći zakoni mogu nalagati dulje čuvanje podataka u slučaju da je vaš zahtjev vezan uz nedostatke proizvoda ili uz jamstva.

U bilo kojem trenutku možete povući svoju suglasnost i tako utjecati na buduće postupanje. U tom ćemo slučaju izbrisati vaše osobne podatke. Imajte na umu da nakon toga više ne možemo obraditi vaš zahtjev.

Kako i u koju svrhu Naturalis obrađuje vaše podatke?
Sve vrste osobnih podataka Naturalis obrađuje u sljedeće svrhe:

Upotrebljavamo ih u svrhu provjere identiteta, dostave naručenih proizvoda, kontaktiranja u vezi s provjerom zadovoljstva kupca s naručenim proizvodima, rješavanja prigovora, korisničke podrške, pravilnog korištenja Naturalis proizvoda, savjetovanja i pomoći pri upotrebi proizvoda te drugih radnji u skladu sa zakonom

Neke vaše podatke upotrebljavamo isključivo za potrebe vlastitih evidencija, a u svrhe zaštite interesa korisnika ili Naturalisa. Primjerice, radi osiguravanja sigurnosti korisnika naših proizvoda, kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika, personalizirane korisničke podrške, istraživanja i analize tržišta itd. Telefonski razgovori korisnika i djelatnika Naturalisa mogu biti snimani i dalje se upotrebljavati u svrhe unaprjeđenja kvalitete rada djelatnika, rješavanja mogućih prigovora ili u sigurnosne svrhe, o čemu će korisnik biti obaviješten prije početka razgovora.

U svakom trenutku možete se izjasniti da više ne želite da Vas kontaktiramo u vezi s provjerom zadovoljstva s naručenim proizvodima, savjetovanja i pomoći pri upotrebi proizvoda te sličnih radnji. U tom slučaju Vaše podatke više nećemo obrađivati u navedene svrhe te ćemo navedene radnje vršiti samo uz Vašu privolu.
Na temelju pisanog zahtjeva Naturalis  je nadležnim državnim tijelima (npr. policiji, HAKOM-u, AZOP-u itd.) obvezan dostaviti određene osobne podatke korisnika ili omogućiti pristup određenim osobnim podatcima korisnika.

Koliko dugo Naturalis  čuva vaše podatke?
Podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako je važećim propisima za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja.

Koji je pravni temelj Naturalisa za prikupljanje ili drugu obradu podataka

 1. a) izvršavanje zakonske ili ugovorne obveze
 2. b) privola osobe
 3. c) podaci su nužni za dostavu naručenih proizvoda
 4. d) legitimni interes

Čuvanje podataka

Naturalis  čuva osobne podatke svojih kupaca i zaposlenika na računalu zaštićene lozinkom te u registratorima u uredima i ormarima pod ključem.

Pristup osobnim podatcima imaju isključivo direktor te voditelj obrade.

Koliko dugo Naturalis čuva vaše podatke?
Podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako je važećim propisima za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja.

Koja su moja prava u vezi s Općom uredbom za zaštitu osobnih podataka?
Osim što imate pravo u svakom trenutku dati ili povući privolu, u skladu s važećim propisima imate i sljedeća prava:
a) Pravo na prigovor – imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu podataka koji se temelje na tzv. legitimnom interesu Naturalisa (kao što je npr. obrada osobnih podataka u svrhu promidžbe i prodaje, obrada osobnih podataka u interne svrhe Naturalisa).
b) Pravo na ispravak: ako primijetite da imamo nepotpune ili netočne podatke, u bilo kojem trenutku možete od nas zatražiti ispravak osobnih podataka koji će biti riješen u najkraćemu mogućem roku.
c) Pravo na zaborav: imate pravo na brisanje osobnih podataka ako smatrate da smo ih obrađivali protivno vašem zaštićenom interesu. Uzmite u obzir da vaše podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe. Također, postoje zakonski razlozi koji onemogućuju brisanje, npr. u skladu sa Zakonom o računovodstvu, osobni podatci na računu moraju se čuvati 11 godina).
d) Pravo na pristup: imate pravo dobiti potvrdu obrađujemo li vaše osobne podatke i, ako ih obrađujemo, imate pravo na pristup tim podatcima i informaciji o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka i ostalim informacijama povezanim s obradom vaših podataka.

 1. e) Tranparentnost: imate pravo tražiti da vam osoba koja prikuplja vase podatke pruži informacije i kontakte Naturalisa, mogućnost povlačenja privole ako se prikupljaju na temelju privole, svrsi u koju će se koristiti podatci i sl.
 2. f) Pravo na prenosivost: imate pravo zatražiti svoje osobne podatke u strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom voditelju obrade.
  Zahtjeve za ostvarivanjem svojih prava možete podnijeti osobno putem e mail-a ili pismeno na adresu Naturalis-a, a odgovor ćete dobiti na željenu adresu u roku od 30 dana.

Kome Naturalis prosljeđuje moje osobne podatke?
Naturalis ne prodaje osobne podatke korisnika nikome nikada niti ih prosljeđuje i razmjenjuje s drugim pravnim ili privatnim osobama, osim u sljedećim slučajevima:
a) ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona (npr. na temelju zahtjeva suda)
b) HP express-u ili drugim dostavnim službama isključivo u svrhu dostave naručenih proizvoda ili slanja privole

Kako nas kontaktirati, vaša prava na zaštitu podataka i vaše pravo na pritužbu tijelu za zaštitu podataka

 

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail naturalis@naturalis.com.hr

Imate pravo:

 • tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke,
 • da vam pružimo primjerak osobnih podataka koje ste nam dali, zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj suglasnosti te se provodi na automatizirani način,
 • tražiti nas da ažuriramo sve netočnosti u podacima koje imamo,
 • tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
 • u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom,

Naturalis d.o.o. obvezuje se obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način. Ukoliko smatrate da Naturalis d.o.o.  postupa s vašim podacima na nezakonit način imate pravo obratiti se nadležnom službeniku za zaštitu podataka na prethodno navedene kontakte a ukoliko isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

Ova politika privatnosti je donesena je 24 svibnja  2018. godine. u Puli.